مراکز اقامتی

گروه هتل های پارسیان :

1. هتل پارسیان آزادی تهران

آدرس : بزرگراه شهید چمران ، تقاطع اوین

تلفن : 29115077

azadi-hotel

----------------------------------------------------------------

2. هتل پارسیان استقلال تهران

آدرس : تقطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر

تلفن : 20-22660011

esteqlal-hotel

----------------------------------------------------------------

3. هتل پارسیان اوین تهران

آدرس : بزرگراهشهیدچمران،تقاطع اوین

تلفن تماس : 2740500

evin-hotel

----------------------------------------------------------------

4. هتل پارسیان انقلاب تهران

آدرس : خیابان طالقانی

تلفن تماس :88937251

enghelab-hotel

----------------------------------------------------------------

5. هتل پارسیان کوثر تهران

آدرس : میدان ولیعصر ، خیابان خاور

تلفن : 5-88908121

kowsar-hotel

----------------------------------------------------------------

6. هتل پارسیان کوثر اصفهان

آدرس : اصفهان ، سی و سه پل، بلوار امت

تلفن : 6240230-0313

kowsar esf-hotel

---------------------------------------------------------------

7. هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ عباسی

تلفن : 2227929-0313

aliqapu-hotel

----------------------------------------------------------------

8. هتل پارسیان سوئیت اصفهان

آدرس : اصفهان ،ابتدای بلوار آیینه خانه ، مقابل سی و سه پل

تلفن : 5-6674311-0313

suit-hotel

---------------------------------------------------------------

9. هتل پارسیان آزادی خزر

آدرس : چالوس ، کیلومتر 12 جاده رامسر ، نمک آبرود

تلفن : 52188813-011

khazar-hotel

----------------------------------------------------------------

10. هتل پارسیان آزادی رامسر

آدرس : رامسر ، میدان کلانتری ، خیابان رجایی

تلفن : 55223593-011

ramsar-hotel

----------------------------------------------------------------

11. هتل پارسیان یزد

آدرس : یزد ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان نهضت

تلفن : 5254111-0353

yazd-hotel

----------------------------------------------------------------

12. هتل پارسیان صفاییه یزد

آدرس : یزد ، صفاییه

تلفن :8260210-0353

safayieh-hotel

----------------------------------------------------------------

13. هتل پارسیان بوعلی همدان

آدرس : همدان،خیابانبوعلی

تلفن :38252822-081

buali-hotel

----------------------------------------------------------------

14. هتل پارسیان ازادی همدان

آدرس : همدان ، خیابان مهدیه ، میدان قائم ، بلوار ارم

تلفن : 38380001 -081

azadi hamedan-hotel

----------------------------------------------------------------

15. هتل پارسیان آزادی بم

آدرس : بم ، بلوار جانبازان

تلفن : 44210095-034

bam-hotel

----------------------------------------------------------------

16. هتل پارسیان آزادی شهر کرد

آدرس : شهرکرد ، خیابان فارابی ، پشت شرکت گاز

تلفن : 33336761-038

shahre kord-hotel

----------------------------------------------------------------

17. هتل پارسیان آزادی یاسوج

آدرس : یاسوج ، بلوار نماز

تلفن : 33323470-074

yasuj-hotel

----------------------------------------------------------------

18. هتل پارسیان توریست توس مشهد

آدرس : مشهد ، میدان پارک ملت خیابان آزادی

تلفن : 6654082-0513

tourist tus-hotel

----------------------------------------------------------------

19. هتل پارسیان شیراز

آدرس : شیراز ، خیابان زند ، خیابان رودکی

تلفن : 32304966-071

shiraz-hotel

----------------------------------------------------------------

20. هتل پارسیان کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، رو به روی استانداری

تلفن: 34219152- 083

kermanshah-hotel

----------------------------------------------------------------

* هتل های تهران در ایام پر کار 20 درصد و در ایام کم کار 40 درصد

* هتل های شهرستان در ایام پرکار 20 درصد و در ایام کم کار 40 درصد

* رستوران هتل ها 20 درصد تخفیف

مقالات مرتبط

مراکز تفریحی
مراکز سیاحتی

تصاویر

Azadi0tehran.jpg Azadi0tehran.jpg
esteghlal0tehran.jpg esteghlal0tehran.jpg
evin0tehran.jpg evin0tehran.jpg
enghelab0tehran.jpg enghelab0tehran.jpg
kowsar0tehran.jpg kowsar0tehran.jpg
kowsar0esfehan.jpg kowsar0esfehan.jpg
suit0esfehan.jpg suit0esfehan.jpg
khazar.jpg khazar.jpg
ramsar.jpg ramsar.jpg
azadi0yazd.jpg azadi0yazd.jpg
safayie0yazd.jpg safayie0yazd.jpg
buali0hamedan.jpg buali0hamedan.jpg
azadi0hamedan.jpg azadi0hamedan.jpg
shahre0kord.jpg shahre0kord.jpg
azadi0yasuj.jpg azadi0yasuj.jpg
tourist0tus0mashhad.jpg tourist0tus0mashhad.jpg
parsian0shiraz.jpg parsian0shiraz.jpg
kermanshah.jpg kermanshah.jpg
aliqapu.jpg aliqapu.jpg
bam.jpg bam.jpg