تور مشهد با قطار

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت

259000 تومان

259000 تومان

259000 تومان

259000 تومان

مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۹
درجه هتل
3
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

259000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

259000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

259000 تومان

کودک با تخت

259000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۹